Електронна информационна платформа ще осигурява гъвкава комуникация между търговските палати
Back   HOME 25 септември 2006 г.