Зам.-министърът на финансите Любомир Дацов представи пред Съвета на председателите механизма за усвояване на средствата от еврофондовете
Back   HOME 25 септември 2006 г.