Правителството, бизнесът и синдикатите подписаха Пакт за икономическо и социално развитие до 2009 г

Министър-председателят Сергей Станишев и представители на ръководствата на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите подписаха Пакт за икономическо и социално развитие на България до 2009 г.. на официална церемония в Гранитна зала на Министерски съвет.

Преговорите около пакта започнаха преди последните парламентарни избори.

В документа е записано, че всяка година между социалните партньори ще се подписва Национално споразумение, в което ще се договарят заплатите, осигуровките и данъците.

Нов момент, записан в документа, е преименуването на класът прослужено време, който от догодина вече няма да съществува в сегашния си вид. Професионалният опит и квалификацията ще са основни при формирането на заплатата. Премахва се и възможността за пренасяне на стаж, когато се сменя характера на работата. Стажът обаче няма да се губи, когато сменяш местоработата си, но оставаш в същата област. Минималната работна заплата ще зависи от прага на бедността и средната работна заплата. Предвидени са данъчни облекчения за работодателите, които инвестират в квалификацията на своите служители. За разход ще се признават инвестициите в опазване на околната среда. В документа има и раздели с разписани мерки, свързани с развитието на образованието и здравеопазването.

Председателят на БТПП Божидар Божинов подписа Пакта
за икономическо и социално развитие на България до 2009 гBack   HOME 26 септември 2006 г.