БТПП организира съвместно с ТАЙЕКС Семинар “Авторски и сродни права”

“Авторски и сродни права“ е темата на семинар, организиран от Българската търговско-промишлена палата и Програма “ТАЙЕКС” на ЕК на 19 септември. На него бяха разгледани новите моменти в законодателството на ЕС в областта, ролята и важността на организациите за колективно управление на авторските и сродни права, както и средства за тяхната защита.В семинара участваха представители на повече от 90 фирми и организации.

Целта на семинара е да подпомогне бизнеса да се запознае по-добре с европейските практики в бранша, да предизвика дискусии, обмен на информация и като краен резултат - по-успешното прилагане на Европейските норми у нас, посочи на откриването заместник-председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Специален акцент в програмата на семинара бе поставен върху авторските права в сферата на аудиовизуалните проекти и тяхното разпространение в интернет пространството. Това е един от компонентите, по които България предприе важни стъпки, част от които са и промените в НК от тази година, с които се предвижда завишаване на санкциите за търговията с пиратска продукция.

Лектори на семинара бяха експерти от Европейската комисия, Съдът на Европейските общности, Испания, Унгария, Германия, Италия и България.

Българската търговско-промишлена палата работи с Бюрото за техническа помощ и обмен на информация /ТАЙЕКС/ от 2004 г. ТАЙЕКС е създаден от Европейската комисия с цел да подпомага прилагането на Европейските директиви в новоприсъединилите се страни и страните в процес на присъединяване, както и да създава възможност за трансфериране на “добрите практики” от Европейския опит.

През настоящата година БТПП проведе съвместно с ТАЙЕКС 4 семинара, а именно:

Back   HOME 19 септември 2006 г.