БТПП - партньор по Проект на ЦЕИ “Икономическо развитие чрез социална корпоративна отговорност”

През периода 2005-2006 г. Българската търговско-промишлена палата работи по проект, фокусиран върху социалната корпоративна отговорност и финансиран от Централната Европейска инициатива. В проекта участвуваха още : ТПП на Форли – Италия, Румънската търговска палата и Агенцията за малки и средни предприятия в Босна и Херцеговина. Темата за икономическото развитие чрез социална корпоративна отговорност(CSR) стои в основата на Европейската стратегия за устойчиво развитие, поради което и в бъдеще проектите, свързани с покриването на критериите за CSR, ще имат значително място при финансираните дейности от ЕС.

На 13 септември 2006 г. във Форли – Италия, се състоя заключителната среща на партньорите по проекта, както и по 2 фирми от всяка страна, показали най-добри резултати при мониторинга за покриване на критериите. От България участвуваха ф-ма “Колев и Колев” ООД/производство на детски обувки/ и БФК “НИКСИ” АД /производство на детски храни/. Целта на срещата беше фирмите от различните страни да обменят опит за напредъка при прилагането на CSR, както и да споделят “най- добрите практики” , свързани с отговорното поведение на работодателите и съответно “лоялността” на работниците с цел по-добри икономически резултати. Представителите на българските фирми на срещата във Форли коментираха резултатите от проекта така:

Николай Зехирев, изп.директор на БФК”НИКСИ” : “ Корпоративната социална отговорност и производството на детски храни са в органична симбиоза. Перфекционизмът при производството и изискванията към детските храни са изпълними само от добре квалифициран, лоялен,съпричастен и мотивиран персонал. Аз съм изключително доволен от участието в проекта, защото това ми дава възможност да покажа висока отговорност и пълна прозрачност на управлението на компанията пред клиенти и партньори”.

Антония Калъчева, Директор “Управление на човешките ресурси” на ф-ма “Колев и Колев” ООД,: “Фокусирането на вниманието на работодателите върху ”корпоративната социално отговорност като основен фактор за икономическото развитие” е въпрос, който е част от политиката на “Колев и Колев”ООД. Ние на практика сме се убедили, че механизмът действува и дава икономически принос. Работим за непрекъснатото обучение на нашия персонал, подобряваме условията на труд, изобщо правим всичко за да имаме лоялен персонал, които да е съпричастен в икономическото израстване на фирмата. Благодарни сме на БТПП, че ни даде възможност да покажем пред чуждестранните партньори, че в България макар и частично фирмите са осъзнали, че това е един от ключовите въпроси на икономическия успех.”

Back   HOME 15 септември 2006 г.