Ръководителят на Отдела за промоция на търговията и инвестициите към Посолството на Полша посети БТПП

Заместник-председателят на БТПП Цветан Симеонов бе домакин на работна среща с ръководителя на Отдела за промоция на търговията и инвестициите към Посолството на Полша у нас - г-н Станислав Винярчик.

Двамата обсъдиха възможностите за двустранно сътрудничество и възможни инициативи за активизиране на стокообмена и инвестициите, предвид предстоящото приемане на България в ЕС . Обсъдени бяха и възможности за провеждане на съвместни мероприятия – размяна на търговски мисии, участия на изложения, провеждане на семинари и бизнесфоруми.

Акцент в разговора бе поставен върху споделянето на полския опит при усвояването на средства по еврофондовете , както и на мерките, предприети от правителството на Полша за подпомагане на фирмите при излизането им на общия европейски пазар.

Цветан Симеонов запозна г-н Винярчик с услугите, които Палатата предоставя на фирмите, както и със специализираните издания на БТПП.При презентацията той постави акцент върху работата на Арбитражния съд към БТПП, и препоръча на полските фирми , които работят с България , да включват в търговските си договори Арбитражната клауза.

Back   HOME 14 септември 2006 г.