Председателят на БТПП участва в публична дискусия по въпросите за корупцията и доклада на СБ за напредъка на България в борбата с корупцията

Председателят на БТПП Божидар Божинов участва в публичното обсъждане на резултатите от доклада на Световната банка за напредъка на България в борбата с корупцията и подобряването на условията за бизнес у нас.Те бяха представени на 12 септември 2006 г. на среща с представители на СБ, на българското правителство, на бизнесорганизациите, на синдикатите и на местната власт.

БТПП приветства подобна дискусия и е доволна от проучването , направено от Световната за нивото на корупцията в страните от Източна Европа, което поставя България на едно относително благоприятно място, каза г-н Божинов. Той допълни, че бизнесът и БТПП ще продължат натиска спрямо правителството и парламента за възприемането на всички техни предложения, които са насочени към намаляването на корупцията.

Председателят на БТПП посочи, че все още липсва чуваемост за предложенията на Палатата , адресирани до правителството и парламента.И когато някое от нашите предложения се отхвърля искаме да получим аргументи за това, каза г-н Божинов.

Корупцията в България не е феномен, тя е явление, което съществува в цял свят, изтъкна Божидар Божинов. Той посочи, че е необходимо да се възприемат и въведат у нас такива правила, които съществуват в Европейския съюз и които гарантират нормална бизнес среда.По думите му това ще стимулира производителността и конкурентоспособността на българските фирми.

Според БТПП в работата на централната власт с бизнеса са намалели случаите на корупция, но нивото на корупция остава високо по отношение на дейността на общинските администрации.Причина за тази констатация е липсата на унификация , на установяване на единни стандарти в работата на отделните администрации по места, като държавата трябва да подпомогне този процес.

Като конкретни мерки за преодоляване на корупцията , в това число и за ограничаване на бюрокрацията, която създава благоприятна корупционна среда БТПП ще настоява за няколко стъпки, посочи Председателят на Палатата.Първата е създаване на единни и свързани помежду си централизирани информационни системи (търговски, съдебни, митнически, данъчни и др. Регистри, кадастър, имотен регистър). Въвеждане обслужването на “едно гише”: нормиране като обща на презумпцията за мълчаливо съгласие ; приоритетно въвеждане на обслужването на граждани и юридически лица по електронен път, вкл. и в процедурата по обществени поръчки; бързина и качество на работата в съдебната система ; ограничаване на обхвата и облекчаване на регулаторните режими; прозрачност на процедурите за възлагане на обществени поръчки и концесии и отговорност за нарушенията.

Back   HOME 12 септември 2006 г.