Митническата система и преференции на ЕС бяха разяснени на семинар

Около 60 процента от външнотърговския ни стокообмен е със страни-членки на Европейския съюз. С влизането на България в ЕС ще се разкрият нови хоризонти за нормално работещите фирми у нас. Това каза заместник-председателят на БТПП Цветан Симеонов на откриването на двудневен семинар на тема “Митническата система и преференции на Европейския съюз”.

Семинарът е организиран от Българската търговско-промишлена палата, съвместно с партньорският проект между Асоциацията на германските търговско-промишлени палати и Асоциацията на Балканските палати (DIHK-ABC)

С влизането на България в ЕС отпадат всички двустранни споразумения за сътрудничество с Балканските страни и те ще се превърнат в експортен пазар за българските фирми, посочи експертът по митнически и данъчни въпроси от Берлин Helmuth Berndt. Българските фирми ще трябва да се съобразяват с разпорежданията на ЕС.Ще има промени в митническата тарифа и правилата за ползването й, каза Berndt.Много актуален ще е и Протокол Номер 4 към Европейското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните страни-членки и Република България относно понятието “стоки с произход”.В случаите, когато ЕС няма подписани споразумения с определена трета страна – не член, няма да има митнически преференции и тогава ще се плащат високи мита, отбеляза лекторът.

Основните теми, разгледани на семинара, бяха : система на преференции на ЕС; съблюдаване на правилата; принципи за определяне произхода на продуктите; оценяване на произхода на продуктите; източници на установените правила; правила за акумулиране; допълнителни технически условия; генерални системи за преференции; доказване произхода на продуктите, санкции и глоби.

Back   HOME 15 септември 2006 г.