Сътрудничество между БТПП и Комисията по търговия и защита на потребителите обсъдиха председателите на двете институции

Взаимодействие и сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Комисията по търговия и защита потребителите обсъдиха на среща председателите на двете институции Божидар Божинов и Дамян Лазаров.

Тема на разговора бе влезлият в сила Закон за защита на потребителите, внедряващ европейските директиви, които ще влязат в сила след присъединяването на страната ни към ЕС , като акцент бе поставен върху предварителната превантивна дейност.

Председателят на БТПП отбеляза, че потърпевши от неспазване изискванията на Закона са както потребителите, така и българските производителите. Той посочи, че в редица случаи се фалшифицират баркодове , които водят до подвеждаща информация за потребителя, но и нанасят вреда на коректни производители.

В този смисъл обща пресечна точка за взаимодействие е съвместната работа при подготовката на българските производители преди излизането им на общия европейски пазар, каза Божидар Божинов.

Той очерта като възможности за сътрудничество излъчване на представител от БТПП като координатор , който да сезира Комисията за нарушени интереси на български производители – членове на Палатата. Друга форма на сътрудничество е и издаването на съвместна брошура с адресат – производители.

Предстои подготвяне на работещо споразумение между двете институции за бъдещи съвместни действия.

Back   HOME 12 септември 2006 г.