Председателят на Тайванския център за външна търговия - TAITRA посети БТПП

Председателят на Тайванския център за външна търговия – TAITRA и на Световен търговски център Тайпе - г-н HSU Chih-Jen се срещна със заместник-председателя на БТПП Цветан Симеонов и с Георги Стоев, член на ИС на БТПП.

Г-н HSU изрази благодарността си за доброто сътрудничество и съдействието, оказано от БТПП за провеждане на 4 бизнес форума между български и тайвански фирми само за периода септември 2005г. – юли 2006г. Голяма роля за осъществяването на тези срещи има и открития през декември 2005г. в София офис на Световен търговски център Тайпе.

Г-н Симеонов представи услугите, които БТПП предоставя на български и чуждестранни фирми и покани тайванският бизнес да инвестира в България сега. Колкото по-рано стане това, толкова по-конкурентноспособни ще бъдат тайванските партньори с позиции в България, имайки пред вид увеличаващата се конкуренция, в резултат от приближаването на страната ни към ЕС.

От своя страна г-н HSU обяви готовността на TAITRA да предоставя преференциални условия за организирани участия на български фирми в търговски изложения в Тайван.

Стокообменът ни с Тайван през 2005г. възлиза на 136,6 млн.щ.д. и е със силно отрицателно салдо за България – 99,8 млн.щ.д. Водещи стокови групи в стокообмена с Тайван са: износ от България – интегрални схеми и електронни микрокомплекти, продукти от желязо и нелегирани стомани, отпадъци от мед и алуминий, медни елементи. България внася от Тайван: автоматични машини за обработка на информация, интегрални схеми, предавателни апарати и др.

Back   HOME 7 септември 2006 г.