Обсъдено бе сътрудничество между БТПП и SES

Възможностите за сътрудничество между БТПП и SES – Сениор Експертен Съвет обсъдиха на среща заместник-председателят на Палатата Цветан Симеонов и Снежана Заимова – представител на SES за България.

SES e организация за международно сътрудничество, работеща на доброволни начала. Издръжката й е поета от германската икономика и Федералното правителство и подкрепяна от различна съюзи от индустрията и частни спонсори.

SES разполага с високо квалифицирани специалисти, вече приключили с активната си кариера, които предават своя опит на фирмите, заявили необходимост от консултации. Дружеството поддържа регистър от 6800 специалисти в различни отрасли на икономиката.

От 1983г. са реализирани 15000 проекта в 151 страни по света. Има вече осъществени проекти и в България.

Eкспертна помощ чрез SES може да се получи след попълване на формуляр-заявка, в рамките на 3 седмици фирмата получава предложение за експерт с приложена професионална биография. След одобрение от страна на заявителя се договарят конкретните срокове и изпълнение на консултацията. Заявителят поема разходите по пътуването и престоя на консултанта в страната, обясни г-жа Заимова.

През месец октомври предстои представяне пред българските фирми, членове на БТПП, възможностите предлагани от SES.

Back   HOME 4 септември 2006 г.