Търговският ни представител в Португалия посети БТПП

Заместник-председателят на БТПП Цветан Симеонов бе домакин на работна среща с търговския ни представител в Португалия – г-н Ванюша Теофилов Крачунов. Двамата обсъдиха възможностите за сътрудничество и възможни инициативи за увеличаване на българския експорт на португалския пазар, както и привличането на инвестиции в български малки и средни предприятия.

Като сектори с потенциал за развитие на контактите между деловите среди на България и Португалия бяха очертани преработката на метали, високите технологии, текстилната индустрия, туризма и фармацията. Вносът на корк и изделия от него остават актуални.

Цветан Симеонов запозна г-н Крачунов с услугите, които Палатата предоставя на фирмите, както и със специализираните издания на БТПП.При презентацията той постави акцент върху работата на Арбитражния съд към БТПП, като отбеляза , че 75 процента от делата по международни търговски спорове приключват до 12 месеца. За португалските компании е важно да знаят, че България е правова държава и съществуват начини за защита на интересите на бизнеса. 

Back   HOME 4 септември 2006 г.