Обучителен семинар по Седма рамкова програма (FP7)

Обучителен семинар по Седма рамкова програма (FP7)

Организатори:

Българска търговско промишлена палата (БТПП) и Европроджект ООД

 КАК ДА УЧАСТВАТЕ В СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА (FP7)

28 септември 2006 (четвъртък)

БТПП палата (28 палата), Международен панаир – Пловдив

Международен Технически панаир

Ако сте представител на иновативна фирма, научна лаборатория, университет или неправителствена организация и търсите възможност за бизнес сътрудничество, финансиране за научно-изследователски и развойни дейности или технологично партньорство, този семинар ви предлага решение – участие в Седма рамкова програма. Възползвайте се!

9.00 Регистрация
9.30 Обзор на Седма рамкова програма (FP7)
 • Кратък статистически преглед на Българското участие в Шеста рамкова програма (FP6)
 • Подготовка на FP7
 • Структура на FP7
 • Разлики с FP6
 • Как да останем up to date информирани – източници на информация

Оливие Чартие

10.00 Възможности за участие на МСП в FP7
 • Изграждане на стратегия при участие на МСП в специфична програма “Сътрудничество”
 • Програма Конкурентноспособност и Иновации (CIP) – достъп за финансиране и подкрепа на МСП

Оливие Чартие

10.30 Главните инструменти на FP7
 • Интегрирани проекти (IP)
 • Мрежи по компетентност (NoE)
 • Специфични целеви изследователски проекти (STREP)
 • Специфични дейности за подкрепа (SSA)

Аурелиен Сафроу

11.00 Кафе пауза
11.15 Подготовка на проектното предложение
 • Какво трябва да знаете за процедурата и документите
 • Създаване на консорциум – как да намерите партньор за проект по FP7

Емилия Закова

11.45 Как да напишем успешно проектно предложение
 • Как да отговорим на критериите за допустимост
 • Как да дефинираме Работната програма
 • Финансови модели

Оливие Чартие

12.30 Обяд
13.30 Методология за изготвяне на предложения

Препоръчителен подход “Стъпка по стъпка”, Оценка на вашето проектно предложение,
Преговори при сключване на договор с ЕК. Примери.

Аурелиен Сафроу

15.00 Кафе пауза
15.15 Полезни примери на успешни проектни предложения

Оливие Чартие, Аурелиен Сафроу, Емилия Закова

15.45 Дискусия с консултантите на Европроджект

Въпроси и отговори на специфични проектни предложения.

16.30 Край

Целеви групи:

Фирми, научни организации и НПО от следните сектори: Машиностроене, Строителство, Транспорт, Информационни технологии и комуникации, Електроника и електротехника, Текстил и облекло, Мебелната индустрия

Такса участие - 60 лева,/с вкл. ДДС/

Такса участие включва учебни материали за семинара, превод, 2 кафе паузи и 1 обяд. Желаещите да участват следва да попълнят приложената регистрационна карта до 25 септември 2006г. (понеделник) и изпратят до БТПП на е-mail: projects@bcci.bg

Лектори

Оливие Чартие, инженер и е контактното лице във фирма Европроджект за проектите в хранително-вкусовата промишленост. Неговия предишен опит е в Унгария – Секция Политически анализи към Министерството на земеделието и Румъния – Търговска секция към Френското посолство. Той е подготвил повече от 12 научно-изследователски проекта за фирми и научни организации по Пета и Шеста рамкова програма. В момента е координатор на 4 проекта по Шеста рамкова програма.

Аурелиен Сафроу има магистърска научна степен от Ecole Centrale de Lyon и е специалист в Управлението на иновации. Той има компетенции и в IT сектора – създаване на уеб страници и бази данни. Той е работил за фирма Accenture като IT консултант и координатор преди да си присъедини към екипа на Еврокуалити през 2005 като координатор. В момента е координатор на 2 европейски проекта в областта на Информационните и комуникационни технологии (IST).

Емилия Закова, работи като консултант в Европроджект. Има магистърска степен на текстилен инженер от Технически университет – София. Има предишен опит в Българска асоциация по текстил и облекло (БАТЕК) и участие в проект по програма ФАР - PERFECT-LINK. Участва в 3 проекта по Шеста рамкова програма.

Европроджект е френско-българска фирма с голям опит в подготовката и управлението на европейски научно-изследователски проекти.

За участие попълнете регистрационна карта.

За повече информация:
Българска търговско-промишлена палата
Дирекция “Европейска интеграция и проекти”
Тел.: 02 8117 416; 988 34 82
Факс: 02 987 32 09
Е- mail: projects@bcci.bg

Back   HOME 11 септември 2006 г.