БТПП предлага да се създаде борса за иновационни продукти

Председателят на БТПП Божидар Божинов представи пред Националния съвет за иновации информация за проект на Палатата и Патентното ведомство за Интернет-базирана електронна борса за иновационни български продукти и технически решения. Този проект ще спомогне за преодоляване на липсата на информация и ще създаде връзка между университетите, изобретателите и бизнеса.

Борсата може да стане част от международна верига и да предлага пряко продукти на индустрията.

Заседанието на Националния съвет за иновации се проведе на 8 септември в Министерството на икономиката и енергетиката с участието на бизнес организации, университети и изследователски институти. На заседанието бяха обсъдени ролята на научните среди за развитието на българската индустрия с акцент на малките и средните предприятия, както и как се създават иновационни клъстери.

Фондация "Щайнбайс" представи своя опит при създаване на мрежа от центрове за технологичен трансфер и иновационни клъстери.

Back   HOME 8 септември 2006 г.