Китайския бизнес започва да инвестира зад граница
Китайското правителство започва провеждането на политика за насърчаване на инвестиции зад граница.Това каза съветникът по търговските и икономически въпроси към посолството на Китай у нас г-н Лу на среща с ръководството на БТПП.

По време на разговорите бе постигната договореност за активен обмен на информация относно предстоящи търгове, сделки и продажби на предприятия в България, в които китайския бизнес да инвестира.

Г-н Лу отбеля , че двустранният стокообмен бележи двойно увеличение за първата половина на 2006 г., спрямо същия период на миналата година. Той обърна внимание върху факта, че търговското салдо за България е отрицателно.По думите му българските стоки не са познати на масовия китайски потребител, а участието на български фирми на изложения в Китай е частично.Според г-н Лу за преодоляване на дисбаланса в стокообмена е необходима масова национална реклама на българските продукти.

Back   HOME 31 август 2006 г.