Презентация на БТПП пред деловите среди в Норвегия

Ролята на Българската търговско-промишлена палата в икономическия живот на страната и услугите, предоставяни на българските и чужди фирми у нас представи пред норвежките делови среди зам.-председателят на БТПП Красимир Дачев. Той и ръководената от него българска бизнесделегация участваха в бизнес- закуска - част от програмата на официалното посещение на българския държавен глава Георги Първанов в Норвегия.

В деловата закуска участваха 11 представители на  9 български фирми , работещи в туризма, недвижимите имоти, винопроизводството, отбранителната промишленост, високите технологии, радио-комуникационни системи , хидравлика и пневматика. Пред 30 представители на норвежкия бизнес бяха презентирани перспективите за развитие на контактите в туризма, с акцент върху SPA –турзима, в областта на недвижимите имоти и винопроизводството.

Президентът Георги Първанов е поканил норвежкия бизнес да инвестира в България. Той е очертал няколко основни сфери, в които Норвегия и България биха могли да намерят пресечни точки на своите икономически интереси –туризмът, енергетиката, хранително-вкусовата промишленост, високите технологии и отбранителната промишленост.

Back   HOME 30 август 2006 г.