Български и китайски фирми обсъдиха бъдещо сътрудничество в производството и търговията на розово масло

Възможности за сътрудничество в областта на производството и търговията с розово масло и кожени изделия между български и китайски фирми от провинция Хъбей бяха обсъдени на двустранна делова среща, организирана от Българската търговско-промишлена палата. В нея участваха представители на търговска делегация от Китай , водена от заместник-губернатора на провинция Хъбей г-н Сонг Енхуа.

Подпомагане на бизнесконтактите с цел увеличаване на българския експорт е сред основните задачи на БТПП, посочи на откриването на форума заместник-председателят на Палатата Цветан Симеонов.Той очерта като сектори с потенциал за бъдещо развитие строителството и турзма, а индустрията и високите технологии – като сфери, в които икономическото сътрудничество между бизнеса от двете страни трябва да продължи и разшири.

Заместник-губернатор Енхуа посочи, че стопанството на провинция Хъбей представлява умален модел на китайската икономика с всички нейни отрасли.Като търговски партньор провинцията осигурява 60 –милионен пазар, посочи Сонг Енхуа и допълни, че износът на продукция от провинцията надхвърля 10 млрд долара. Той информира, че в Хъбей се произвежда розово масло от местни сортове рози.

Китайската делегация включва 12 представители на правителството на провинцията, собственици и управители на фирми. Българските участници във форума са 15 - представители на браншови организации и фирми .Сред тях са Институтът по розата и етерично-маслени култури ; Националната асоциация –етерични малкса, парфюмерия и козметика; Браншовият съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост в България.

Програмата на форума продължи с двустранни срещи.

***********

БТПП има подписани Споразумения за сътрудничество с:

 

 

В БТПП има регистрирани общо 276 фирми с китайско участие: Еднолични дружества със 100% китайско участие – 249; Смесени българо-китайски дружества – 20; Търговски представителства - 7

Китай е 11-ят търговски партньор на България в световен мащаб и 1-ви сред азиатските страни. Двустранният стокоомбен за 2005 г. възлиза на 779,9 млн. долара и отбелязва ръст от 55% спрямо предходната 2004 г. Износът нараства с 95%.

 

Back   HOME 28 август 2006 г.