Покана за семинар “Митническа система и преференции на ЕС”

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с партньорският проект между Асоциацията на германските търговско-промишлени палати и Асоциацията на Балканските палати (DIHK-ABC) организира на 13 септември 2006 г. семинар на тема: “Митническа система и преференции на Европейския съюз”.

Лектор ще бъде Helmuth Berndt, експерт по митнически и данъчни въпроси, Берлин, Германия. Темите, които ще бъдат разгледани на семинара са : система на преференции на ЕС; съблюдаване на правилата; принципи за определяне произхода на продуктите; оценяване на произхода на продуктите; източници на установените правила; правила за акумулиране; допълнителни технически условия; генерални системи за преференции; доказване произхода на продуктите, санкции и глоби.

Регистрационна форма

Back   HOME 23 август 2006 г.