Търговският ни представител в Испания посети БТПП

Заместник-председателят на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ Цветан Симеонов се срещна с новия търговски представител на България в Кралство Испания Мая Станилова.

Двамата обсъдиха възможностите за сътрудничество и за активизиране на бизнес контактите между български и испански фирми чрез обмен на информация, организиране на делови посещения , участия в търговски изложения.

Цветан Симеонов информира г-жа Станилова за услугите, които Палатата предоставя на фирмите, както и със специализираните издания на БТПП. При презентацията той постави акцент върху работата на Арбитражния съд към БТПП, както и върху възможността за решаване на търговски спорове чрез Центъра за медиация към Палатата.

Г-н Симеонов запозна г-жа Снанилова със съществуващите контакти на БТПП със сродни организации в Испания и подписаните с тях споразумения. Той представи и създадения през 2003 г. Българо-испански бизнес съвет към Палатата .

Back   HOME 18 август 2006 г.