Посещение на председателя на АПЕКС -Бразилия в БТПП

Възможности за участие на бразилски фирми в Пловдивския панаир обсъдиха на среща заместник-председателят на БТПП Цветан Симеонов и Жуан Кирос, председател на Агенцията за насърчаване на износа и инвстициите на Бразилия /APEX/.

Двете организации ще работят заедно и за промотирането на български стоки на изложенията в Бразилия.

На срещата присъства и посланикът на Бразилия у нас Н.Пр. Педро Скалисе, който подчерта значимостта на двете издания на Пловдивския панаир за търговията в Европа и препоръча БТПП за партньор в организирането на участието на бразилските фирми.

Г-н Симеонов отбеляза, че представянето на продукцията на фирми от Бразилия на панаира ще бъде добър тест за интереса и пласмента на бразилски стоки на българския пазар и в региона.

Г-н Кирос информира за намерението на APEX да изгради дистрибуционен център на бразилски стоки за Балканския регион и потърси съдейстивето на БТПП.

В рамките на презентацията на дейността на Палатата Цветан Симеонов постави акцент върху основаната по инициатива на БТПП Асоциация на Балканските палати /ABC/, чиято основна задача е да съдейства на фирмите от страните членки в развитието на техните двустанни и многостранни връзки и да спомага за либерализацията на търговията на Балканите.

Жуан Кирос представи Агенцията за насърчаване на износа и инвстициите на Бразилия като организация, създадена с цел да подпомага малките и средни предприятия при насърчаване на износа и привличане на инвестиции. APEX e самостоятелна организация към министерството на промишлеността, развитието и външната търговия на Бразилия. Основната мисия на APEX е навлизане и разширяване участието на бразилски компании на международните пазари, разнообразяване и увеличаване на бразилския износ, консолидиране на съществуващи пазари и създаване на нови, както и привличане на инвестиции. Чрез Агенцията се осъществяват 68 процента от експорта на продукцията на Бразилия.


Back   HOME 15 август 2006 г.