БТПП изрази солидарност с исканите от Българската минно-геоложка камара промени в Закона за подземните богатства

Парламентът да приеме промени в Закона за подземните богатства, които да защитят инвеститорите в минната промишленост от административен и бюрократичен рекет, а компаниите в бранша да получат данъчни облекчения за екологичните си разходи. Това поискаха представители на Българската минно-геоложка камара /БМГК/ на пресконференция. От браншовата организация настояват тези промени в регулативната рамка на рудодобива , която дава продукция за над 2 млрд. лева годишно, да станат във възможно най-кратък срок.

Бизнесът в България е поставен в най-неблагоприятна позиция от всички страни, кандидат-членки за ЕС, и по отношение на разходите, посочиха от камарата. Компаниите от бранша ще настояват да се направи оценка на екологичните задължения за периода до приватизацията на рудниците и да се привлекат средства за покриването им от фондовете на ЕС.

Солидарност с поставените искания от БМГК изразиха представители на ръководствата на Българската търговско-промишлена палата /Цветан Симеонов/, на Българската стопанска камара /Георги Шиваров/ и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /Евгени Иванов/.

Back   HOME 14 август 2006 г.