Търговският ни представител в Дания посети БТПП

Заместник-председателят на БТПП Цветан Симеонов бе домакин на работна среща с търговския ни представител в Дания – г-жа Елена Маркова.Двамата обсъдиха възможностите за сътрудничество и възможни иницативи за увеличение на българския експорт за Датския пазар, както и привличането на инвестиции в малки и средни предприятия.

Като сектори с потенциал за развитие на контактите между деловите среди на България и Дания бяха очертани високите технологии, текстилната индустрия, туризма и фармацията.

Цветан Симеонов запозна г-жа Маркова с услугите, които Палатата предоставя на фирмите, както и със специализираните издания на БТПП.При презентацията той постави акцент върху работата на Арбитражния съд към БТПП, като отбеляза , че 75 процента от делата по международни търговски спорове прикючват до 12 месеца. За датските компании е важно да знаят, че България е правова държава и съществуват начини за защита интересите на бизнеса, отбеляза г-жа Маркова.

Back   HOME 8 август 2006 г.