Информационната система - портал на Българската търговско-промишлена палата получи номинацията си за награда в американския конкурс Computerworld Honors Program 2006

Информационната система – портал на Българската търговско-промишлена палата получи награда за номинацията си в американския конкурс Computerworld Honors Program 2006. Номинацията на софтуерният продукт на БТПП е в категория “Правителствени и неправителствени организации”.

Информационната система представлява публичен регистър на български компании. Развитието и реализацията на системата са финансирани от БТПП, изпълнител е Глобал Консултинг ООД. Регистърът ще бъде достъпен в реално време от месец септември т. г.

БТПП е първата българска организация , номинирана в престижния конкурс за най-добрите софтуерни решения, в чието жури участват директорите на водещите 100 ИТ компании в света.Конкурсът води началото си от 1988г.Номинираните в тазгодишното му издание са 58 софтуерни продукта, сред които Iraq Economic Governance с Iraq Financial Management Information System (IFMIS), City of Drancy (France) за Communications Infrastructure, Dubai eGovernment за Dubai eGovernment Mobile Portal, Italian Treasury Department за PointRGS, Scottish Executive за eProcurement Scotland, U.S. Army за Joint Network Node (JNN).

Критериите за избор на най-добрите софтуерни решения, са: широта на визията; значимост за обществото; ролята им за развитие на информационните технологии; иновативност и оригиналност. Номинираните разработки се съхраняват в националните архиви на университети, музеи и изследователски институти по света.

ph20060802_1.jpg (39944 bytes)
Заместник-председателят на БТПП Цветан Симеонов и екипът,
разработил номинираният софтуерен продукт

Back   HOME 2 август 2006 г.