Премиерът на Казахстан покани българския бизнес да участва в строителни проекти, пътна и енергийна инфраструктура и изграждане на съвместни предприятия
Back   HOME 25 юли 2006 г.