БТПП организира семинар по програма "Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на българските предприятия", компонент "Инвестиционна подкрепа"
3 август 2006 г.
Back   HOME 24 юли 2006 г.