Бургаската ТПП получи почетния знак на президента

Президентът Георги Първанов, в присъствието на областния управител на Бургас Любомир Пантелев, връчи наградата на Президентството на Бургаската търговско-промишлена палата за голям принос в регионалното икономическо развитие и по повод 100-годишнината от създаването й. Официалната церемония се състоя на 17 юли.

Наградата получи председателят на БсТПП Цанко Иванов, който от името на УС на Палатата връчи почетна грамота и статуетка на държавния глава.

Преди това в конферентната зала на хотел “Селена” в Созопол бе открито тържествено заседание на УС, на което присъстваха народният представител Маруся Любчева, заместник-председателят на БТПП Тодор Стайков, членове на ИС и КС, гости и представители на бизнеса от Бургас.

Цанко Иванов направи кратко резюме на доклада “Ролята на БсТПП след присъединяването на България в ЕС”, в което представи инициативите за подпомагане на фирмите в процеса на присъединяване към Евросъюза и очерта бъдещите дейности на Палатата, подчинени на приоритетите и насоките приети от УС.

Маруся Любчева даде висока оценка на БсТПП, като активно действаща и балансирано участваща в обществено-политическия живот на града, която в последните години предприе мащабни инициативи, свързани с подготовката за евроинтеграцията. Ня подчерта ролята на Палатата в развитието на образованието в Бургас, за да може то да отговаря адекватно на нуждите на разиващия се бизнес.

Председателят на БсТПП благодари на президента за възможността за среща с представители на бизнеса от Бургас. В отговор Георги Първанов подчерта, че за него е въпрос на морално задължение да връчи наградата на Президенството и подробно разгледа темата на обсъждания доклад на УС, като подчерта нейната важност.

Българският държавен глава предложи дискусията да продължи под неговата егида с участието на предприемачеството от региона и научни среди от страната с цел постигане на единство на бизнес, наука и образование.

Back   HOME 19 юли 2006 г.