БТПП е съучредител и член на Надзорния съвет на “ЕЛРЕСУРС” АД

Българската търговско-промишлена палата бе избрана в 7-членния състав на Надзорния съвет на “ЕЛРЕСУРС” АД. Това стана на състоялото се на 17 юли 2006 г. учредително събрание на акционерното дружество , в което участваха представители на 28 фирми и на национално представените работодателски организации.

БТПП бе представена от главния секретар Васил Тодоров.

Основна цел на новосъздаденото акционерно дружество за събиране и оползотворяване на отпадъци от електротехническата и електронната промишленост е да осигури по-ниски продуктови такси за своите акционери – фирми и за клиенти на дружеството. “ЕЛРЕСУРС” АД няма да разпределя дивиденти.

Предстои Надзорният съвет да подготви и внесе документацията за съдебна регистрация на “ЕЛРЕСУРС” АД и избора на Управителния съвет. Ще бъде разработена програма на Дружеството и подготовката на необходимите документи за кандидатстване за получаване на лиценз от Министерството на околната среда и водите.

Сред учредителите на дружеството са БТПП, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Съюза за стопанска инициатива, както и големи браншови организации – Камарата на електротехниката в България, Българската асоциация по информационни технологии, Браншова камара по електронна промишленост и информатика, Браншова камара “Феникс ресурс” и Националната асоциация “Хорека”. Представителите на над 20 водещи български и чуждестранни фирми подкрепиха неговото създаване като акционери, сред които “Елдоминвест” АД, “Спарки” АД, “Филкаб” АД, “Киров” АД, “Феникс елит” АД и др.
Back   HOME 18 юли 2006 г.