Заместник-председателят на БТПП Цветан Симеонов посети Националната финансово-стопанска гимназия
Back   HOME 14 юли 2006 г.