Приключва вторият основен етап от въвеждането на новия търговски регистър

Заместник-председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в работна среща, посветена на напредъка по създаването на новия търговския регистър и организирана от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието и Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие (ПРТП). На срещата бяха представени основните моменти в проектонаредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Бяха обсъдени и някои практически въпроси по пререгистрацията, тъй като всички търговци ще бъдат задължени да се пререгистрират в новия регистър.Освен по Тарифата в оставащите месеци до стартирането на регистъра Агенцията по вписванията ще работи и по информационното и техническото му осигуряване.

Тази наредба е втората основна стъпка в поготовката на нормативната база за функционирането на новия регистър.

В срещата участваха представители на Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал, Българската асоциация на агенциите за регионално развитие, Асоциацията на търговските банки, Българската стопанска камара, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, Българскатата асоциация на управленски консултантски организации и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Организаторите на срещата поискаха съдействие от бизнес организациите за информирането на бизнеса за предстоящите промени в търговския регистър.

Приетият през април 2006 г. Закон за търговския регистър предвижда, че от 1 октомври т.г. търговската регистрация ще се извършва от Агенцията по вписванията, а не от съдилищата. Новият регистър ще бъде единен, централизиран и електронен, каквито са изискванията към всички държави-членки на Европейския съюз от 1 януари 2007 г. .
Back   HOME 10 юли 2006 г.