Работодателските организации оповестиха общата си позиция относно продуктовите такси за отпадъци от опаковки и състоянието на диалога на бизнеса с МОСВ

На пресконференция, която се проведе на 11 май 2006 г., всички национално признати работодателски организации оповестиха общата си позиция относно продуктовите такси за отпадъци от опаковки и състоянието на диалога на бизнеса с Министерството на околната среда и водите.

В пресконференцията участваха: Васил Велев – Председател на АИКБ, Саша Безуханова – Президент на БИБА, Божидар Данев – Председател на БСК, Васил Тодоров – главен секретар на БТПП, Ваня Тодорова – Зам.-председател на БСЧП „Възраждане”, Иво Прокопиев – Председател на СРБ, Теодор Дечев – Зам.-председател на ССИ.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров изрази пълната подкрепа на представляваната от него бизнес организация относно общата позиция на участвалите в днешната пресконференция работодателски организации. Той подчерта, че въпросът се нуждае от бързо решаване и за това е необходима воля от страна на държавата, в лицето на МОСВ. Според г-н Тодоров проблемът с отпадъците застрашава цялостното развитие на българската индустрия и нарушава допълнително неговата конкурентоспособност.

***

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Във връзка с проведеното на 03.05.2006 г., по покана на Министъра на икономиката и енергетиката, обсъждане в МОСВ на изпълнението на задълженията за 2005 г. на производители и вносители на опаковани стоки, организации по оползотворяване и изисканото заплащане на пълния размер на продуктовите такси със Заповед № РД-130/10.03.2006г. на Министерство на околната среда и водите, 

АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКАТА МЕЖДУНАРОДНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ - БИБА, БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА, БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, БСЧП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА И СЪЮЗЪТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

изразяват следните основни позиции:

1. Като подкрепят заявените от Правителството намерения за активен и ефективен диалог, представителните бизнес организации не приемат основните мотиви и решения на цитираната заповед на МОСВ, както и забавената реакция за недопускане на значителни по мащаб негативни последствия за българската икономика.

2. Не приемат политиката и заявеното от МОСВ становище във връзка с продуктовите такси, че:

3. Настояват за:

4. Следва да бъдат предприети промени в устройството и дейността на Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС) осигуряващи:

5. Категорично не приемат действията на МОСВ, предхождащи провеждането на работната среща на 03.05.2006г., вкл. опита представителните организации на бизнеса, както и заместник-министър на икономиката и енергетиката да бъдат отстранени от обсъждане на тези жизнено важни проблеми за българската икономика.

Back   HOME 12 май 2006 г.