Конференция за Югоизточна Европа се проведе в София

“Германската икономика вижда в лицето на страните от Югоизточна Европа важни пазари за реализация и снабдяване”, подчерта в обръщението си пред над 250 представители на малки и средни предприятия главният управител на Асоциацията на германските индустриално-търговски камари д-р Мартин Ванслебен. Това стана в рамките на конференция “Югоизточна Европа – на пътя на растежа”, организирана от БТПП и Германо-българската индустриално-търговска камара. В нея участваха държавния парламентарен секретар на Министерството на икономиката и технологиите Хартмуд Шауерте, специалния координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа д-р Ерхард Бусек, председателите на търговските палати на балканските страни. Конференцията беше част от програмата на първия интеррегионален форум за малки и средни предприятия “България – Югоизточна Европа – Германия”, който се проведе в София.

В изказването си Ванслебен изтъкна още, че страната му очаква България и Румъния като членки на ЕС през 2007 г., когато интересът на немските предприятия рязко ще се увеличи. Според него обаче България трябва да положи повече усилия в борбата с корупцията и с организираната престъпност.

Председателят на БТПП приветства участниците в конференцията с фразата “Заедно в Европа”, като изтъкна, че това е обединяващата мисъл, изразяваща бъдещето на региона. “Най-важното за бизнеса от Югоизточна Европа е създаването на обща зона за свободна търговия, постигане на съгласие по отношение на инфраструктурата и изграждане на общ енергиен пазар”. С тези думи Божинов призова германските инвеститори да насочат интересите си към този бързоразвиващ се регион.

Хартмуд Шауерте - държавен парламентарен секретар в Министерството на икономиката и технологиите увери българските предприемачи, че след възобновяването на физическата инфраструктура у нас, Германия ще насочи усилията си в посока превръщане на региона в атрактивно място за инвестиции. На 1 януари 2007 г. тя ще поема председателството на Съвета на Европа и създаването на функционираща пазарна икономика и развитието на предприятията, които да бъдат конкурентоспособни на европейския пазар, са една от основните й цели.

В рамките на форума се проведоха две паралелни контактни борси между на бългрски фирми с предприемачи от балканските страни и от Германия. Участниците в българо-германската бизнес-среща бяха приветствани от зам.-председателя на БТПП Владимир Пенков. В речта си той подчерта, че гледайки към България германските МСП трябва да имат, че това е страна, която има потенциален достъп до пазар със 150 милиона потребители, добре подготвени кадри и много неразработени пазарни ниши. “За германските МСП съществува потенциал съвместно с български партньори да бъдат субконтрактори в големи инфраструктурни проекти в рамките на европейското финансиране”, допълни още Пенков.

Пред представители на български и германски медии, председателят на БТПП Божидар Божинов и германският му партньор д-р Мартин Ванслебен подписаха Споразумение за сътрудничество между двете организации. Основните акценти в документа са обмен на търговско-икономическа информация, подпомагане на професионалното обучение и повишаването на квалификацията на специалисти и ръководни кадри в областта на икономиката, изработване на специална програма за професионално обучение за целите на малките и средни предприятия и т.н.

Понастоящем в ЕС има 20 млн. средни предприятия. Почти 90% от тях имат до 10 работника.


Back   HOME 12 май 2006 г.