150 български и словенски фирми взеха участие в смесен бизнес форум

Над 150 български и словенски фирми проведоха двустранни срещи в рамките на смесен бизнес форум, организиран от БТПП по повод официалното посещение на министър-председателя на Словения у нас Янез Янша миналата седмица. Предприемачите, които бяха представители на областите банково дело, международна спедиция, фармацевтична промишленост, туризъм, металургия и други, се запознаха с икономиките на двете страни и дейността на новосъздадения Българо-словенски бизнес клуб към БТПП.

Форумът беше открит от председателя на Палатата Божидар Божинов, който пожела на участниците ползотворни разговори и установяване на дългосрочни бизне отношения.

В обръщението си към фирмите словенският министър-председател подчерта, че страната му подкрепя България за присъединяването в ЕС и е в очакване на позитивен доклад за приемането ни на 1 януари 2007 г. Той поясни, че след приемането на Словения, правителството е предприело пакет от реформи за понижаване на регулираната бизнес среда, увеличаване на конкурентоспособността на икономиката базирана на знанието и повишаване на инвестициите. Развити икономически сектори в страната са финансовия, телекомуникациите, текстилната и химическата промишленост, туризма. Словенските предприятия проявяват конкретни интереси към сътрудничество с български партньори в областта на металургията, каза още Янез Янша.

Министър-председателят Сергей Станишев изтъкна позитивната атмосфера на близост и приятелство между двете страни в последните няколко години и ролята на Словения като желан партньор. Той призова словенските бизнесмени да търгуват с България като инвестиционна дестинация със стабилна финансова и политическа макрорамка.

По данни на Министерство на икономиката и енергетиката за периода 1996 – 2005 г. словенските инвестиции у нас възлизат на 34,4 млн. щ.д. В периода 2001-2006 г. тенденцията е към нарастване на стокообмена и вноса и силно увеличение на отрицателното салдо – вносът се е увеличил с 39%, а износът едва с 2,4%. До момента в търговския регистър на БТПП са вписани общо 5 компании със словенско участие.

Интернет страница, представяща възможностите за търговия със Словения: www.sloveniapartner.com.

Back   HOME 12 май 2006 г.