Предприемачи се запознаха с изискванията за технически надзор на съоражения

Предприемачи се запознаха с изискванията за технически надзор на съоражения

30 представители на фирми от различни браншове се запознаха с изискванията за технически надзор на съоражения с повишенаа опасност по време на еднодневен семинар, организиран от БТПП на 27 април 2006 г.

Участниците и Ангел Ангелова - експерт от Държавната агенция за метрология и технически надзор дискутираха устройството и безопасната експлоатация на автомобилни газови уредби за природен газ, пускане на пазара газови уреди, съдове под налягане и транспортируеми съоръжения под налягане и т.н.


Back   HOME 28 април 2006 г.