Среща с представители на Комисията по труд и социална политика в Бундестага

Делегация на Комисията по труд и социална политика на германския Бундестаг, посетиха БТПП на 26 април 2006 г. и се срещнаха със зам.-председателя на Палатата Цветан Симеонов. Представителите на Бундестага, водени от председателя на комисията Гералд Вайс, проявиха интерес към усъвършенстването на нормативната база, насочено към синхронизиране на трудовото законодателство у нас със страните от Европейския съюз. Те се интересуваха от състоянието на пазара на труда и динамиката на социалната сфера.

“В Германия гръбнакът на заетостта се пада на средните предприятия, а работодателите и работниците имат общ интерес в процеса на създаване на блага”, обясни ситуацията в своята страна Гералд Вайс.

Съгласно критериите на ЕС у нас 99% от фирмите са малки и средни, но средна класа все още не е формирана в степента, в която е в другите европейски държави, подчерта зам.-председателят на Палатата. Ниските доходи и пенсии са социален проблем, но се забелязва тенденция на присъствие на все по-амбициозни и интелигентни български млади специалисти с високи изисквания за заплащане.

Представителите на Бундестага изказаха опасения от евентуален негативен миграционен натиск и вълна не само от желаещи да работят, но и такива, които ще разчитат на социалната система за безработни в Германия. В отговор на това беше представена позицията на БТПП, че в трудовото законодателство трябва да залегне принципа за получаване на социални помощи само от възрастни и хора с увреждания. За останалите задължително условие за социално подпомагане е да са налице усилия за придобиване на професионална квалификация и стартиране на собствен бизнес или да се полага обществено полезен труд. В тази посока германското трудово законодателство е твърде либерално според нашето виждане и се превръща в притегателен център за хора, които са демотивирани за труд и в собствените си страни и за които социалното подпомагане е начин на живот.

На въпрос относно нивото на заплащането в България Цветан Симеонов обясни, че е невъзможно заплатите да изпреварват производителността, тъй като това означава да се намали броя на работниците. В момента компютърните и инженерните специалисти са добре заплатени, за разлика от работещите например в текстилната промишленост.

Според статистика на Международната организация на труда (МОТ) страната ни е в групата на първите 15 по ратификация на конвенциите на МОТ сред 200 страни и трудовото ни законодателство е едно от най-либералните. Това поставя българските работодатели пред сериозни изпитания, за да се съобразят с тези изисквания.

Back   HOME 28 април 2006 г.