Конференция “Воден транспорт и пристанища в Република България”, 3 май 2006 г.

На 3 май 2006 год. (сряда) от 9.30 до 13.00 ч. в зала “А” на сградата на БТПП (ул. “Искър” № 9) Българската търговско-промишлена палата организира конференция на тема “Воден транспорт и пристанища в Република България”.

По време на срещата ще бъде поставен акцент върху ускоряването на действията по инвестиране в пристанищната инфраструктура, обслужване в пристанищата на едно гише, възможности за публично-частни партньорства, ефективно използване на кохезионните и структурните фондове за развитие на водния транспорт и пристанищата.

Основни теми на конференцията са:

Програма

За допълнителна информация:
тел. 02 / 987 43 90, 987 88 84, 988 45 05

Back   HOME 27 април 2006 г.