Основан беше Българо-словенски бизнес клуб към БТПП

Българо-словенски бизнес клуб към БТПП ще развива двустранните връзки между фирми от двете страни. Той беше учреден на 18 април 2006 г. по инициатива на 23 предприемачи с интереси към Словения. На учредителното събрание, водено от зам.-председателя на Палатата Цветан Симеонов, беше избрано ръководство в състав: председател – собственикът на фирма “Аудио арте” Борислав Славов и членове - изпълнителният директор на КД Инвестмънтс ЕАД Ангел Джалъзов и Силвия Петрова - управител на “Медимаг – МС” ООД.

Участниците в заседанието приеха правилник за дейността на бизнес клуба и обсъдиха основни дейности, които да залегнат в програмата за периода 2006-2007 г. За размер на членския внос през настоящата година беше определена сумата от 300 лв. Първото заседание на Клубния съвет ще се проведе на 5 май 2006 г.

За периода 1996-юни 2005 г. словенските инвестиции в България възлизат на 34,4 млн.щ.д. Стокообменът между България и Словения от 1997 г. до сега, следва възходяща тенденция. От 1 май 2004 г. търговско икономическите отношения между България и Словения се развиват в рамките на търговските договорености с ЕС - Споразумението за асоцииране на България към ЕС (безмитна търговия за промишлена продукция).

Back   HOME 21 април 2006 г.