Успешно приключи стажантска програма с гръцки специалисти в БТПП

На 14 април 2006 г. в БТПП се състоя работна среща на партньорите по проект “Хермес”, на която бяха обсъдени резултатите от проведените у нас триседмични стажове на гръцки млади специалисти в областта на туризма, хранително-вкусовата промишленост и търговията.

В стажантската програма се включиха 14 млади специалисти от Гърция, които практикуваха в БТПП, НЦПО при БТПП и големи хотелски вериги у нас. Стажантите участваха в конференции за индустриална собственост и екологията в туризма, запознаха се с основните бзнес субекти у нас по сектори, възможностите за инвестиции и за регистрация на чуждестранни фирми в България и т.н.

Лидер на проекта е Институтът за човешки ресурси в Атина - Гърция. Целта на проекта е да съдейства за насърчаване на заетостта в региона чрез регионална мобилност и развитие на предприемачеството.

Участниците в “Хермес” подадоха втори проект в областта на насърчаване пазара на труда и трудовата мобилност под името “Артемис”. В него се предвижда радзширяване на обменните стажовете на млади специалисти от България, Гърция, Кипър и Турция.

Back   HOME 18 април 2006 г.