Новият посланик на България в Иран посети БТПП

Пламен Шукюрлиев е новият посланик на България в Иран. Той се срещна с председателя на БТПП Божидар Божинов, с който обсъдиха провеждането на смесена сесия на Междуправителствена комисия, която ще се проведе в периода 8 – 11 май 2006 г. в София.

Стокообменът между България и Иран през миналата година възлиза на 35 млрд.щ.д. и бележи 14% увеличение спрямо 2004 г.

Възможните области за сътрудинчество между предприемачи от двете страни са хранителна индустрия, тютюнопроизводство, фармацевтика, високи технологии. В търговските отношения между двете страни все още съществуват проблеми с прилагането на системата на отложените плащания от иранска страна, транспорта, визовия режим.


Back   HOME 14 април 2006 г.