Българо-американският търговско-икономически съвет с ново ръководство

Единадесетчленен управителен съвет на Българо-американския търговско-икономически съвет към БТПП беше избран в рамките на общо събрание на съвета, което се проведе на 13 април 2006 г. в Клуба на световния търговски център. За председател беше избран Веселин Вълчев, а за зам.-председатели Вера Ахундова – “Рила Стил”, Евгений Янков – “Техникон груп” ООД и Константин Главанаков – БТПП – СТЦ-асоцииран. Управителният орган ще координира дейността на съвета и ще се съсредоточи в посока привличане на нови членове.

Гости на събранието бяха представители на Посолството на САЩ у нас, Министерство на икономиката, Министерство на външните работи и БТПП. Приветствие до Общото събрание на БАТИС бе изпратено от посланика на България в САЩ г-жа Елена Поптодорова.

Участниците в срещата единодушно приеха отчета за дейността на Клубния съвет на БАТИС за 2005 г. и програмата за предстоящия едногодишен период. Според нея съветът предвижда създаване на библиотечен фонд и обновяване на информацията в Интернет страницата си. Предстои подготовката на бизнес посещения в Чикаго, Вашингтон и Лас Вегас, провеждане на семинари по актуални търговско-икономически въпроси, представяне на членовете на БАТИС пред регионални палати и Световните търговски центрове в САЩ.

БАТИС е съвет към БТПП, който се стреми да стимулира икономическото и търговско сътрудничество между България и САЩ. Основните цели на съвета са предоставяне на възможност за осъществяване на ефективна комуникация между представители на бизнеса, правителствени и не правителствени организации от двете страни чрез организиране на международни събития, бизнес посещения и фирмени представяния.

За периода 1992-2003 г. САЩ са на девето място по размер на преките чуждестранни инвестиции с 345.5 млн. щ.д. По данни на Министерство на икономиката двустранният стокообмен между България и САЩ за   2004 г. възлиза на 763.5 млн. щ.д., като износът за САЩ за 2004 г. възлиза на 440.1 млн. щ.д. и е нараснал с 32.9% спрямо същия период на предходната година, а вносът от САЩ за същия период е на стойност 323.4 млн. щ.д. или се е увеличил с 18.5% спрямо 2003 г.

Back   HOME 14 април 2006 г.