Конференция на тема „НАССР за безопасност на храните и екологичните изисквания в туризма”

Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб и Българска търговско-промишлена палата организират конференция на тема „НАССР за безопасност на храните и екологичните изисквания в туризма”, която се провежда по програмата на Европейския съюз „ФАР Малки проекти в България, Румъния и Турция”. Проектът се провежда с финансовото съдействие на Европейския съюз и се осъществява от Национален Хотелиерски Мениджмънт Клуб.

Целите на международната конференция са в съответствие с процесите на разширяване на Европейския съюз и с жизненото интегриране на новите страни членки, а именно:

След осем месеца изтича крайният срок, до който във всички ресторанти, кетъринг компании, хотели, ведомствени столове, търговски обекти, в които се приготвя храна за крайния консуматор трябва да е въведена системата „Анализ на опасностите и контрол на критичните точки” (НАССРHazard Analysis and Critical Control Points, чете се ХАСП). Въвеждането на системата е задължително според последните изменения в Закона за храните (обнародвани в Държавен вестник бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г.), настъпили при синхронизиране на българското с европейското законодателство.

Back   HOME 10 април 2006 г.