Кръгла маса за адвокати организира Центъра по медиация към БТПП

Кръгла маса за ролята на адвоката в медиацията, организирана от Българска търговско-промишлена палата и Американската асоциация на юристите, се проведе в БТПП на 6 април.

Проф. Джоана Джейкъбс от Американската асоциация на юристите представи ролята на адвокатите в медиацията като подчерта важността на добрата подготовка и подхода на сътрудничество за успешния резултат от медиацията. Професор Джейкъбс подчерта, че медиацията е бърз и ефективен механизъм, от който страните могат само да се спечелят и няма какво да загубят.

Адвокатите участваха активно в дискусията и проявиха интерес към възможността да съдействат на клиентите си чрез този метод. Те се интересуваха кои спорове са подходящи за медиация, как да убедят другата страна да участва, какви биха били ползите за клиентите им, в какви области са разрешените досега случаи, как да преминат обучения за медиатори.

Координаторът на Центъра за медиация Севдалина Александрова представи на адвокатите резултатите от проучване на БТПП, които показват желанието на над 60% от анкетираните фирми да разрешават споровете бързо. Тя подчерта възможностите, които медиацията дава на адвокатите да отговорят на нуждите на клиентите си от бързо разрешаване на споровете, със споразумение, договорено от самите тях и последвано най-често от доброволно изпълнение. Присъстващите имаха въможност да видят как работи на практика медиацията във видео материал, представящ процедура по медиация.

Проведената кръгла маса беше организирана в рамките на Дните на медиацията, които се провеждат в София в периода 27 март – 14 април със съорганизатор БТПП.

Най-съществените предимства на медиацията са, че спорът се решава много бързо, страните имат възможност сами да договорят разрешение и да запазят отношенията си.

Back   HOME 10 април 2006 г.