Учредява се Българо-словенски бизнес клуб към БТПП

Към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се създава Българо-словенски бизнес клуб с цел активизиране на българо-словенските икономически и търговски взаимоотношения.

Учредителното събрание за създаване на Българо-словенски бизнес клуб ще се състои на 18 април 2006 г. (вторник) от 15.00 ч. в сградата на БТПП (ул. “Парчевич” 42), зала ет.3.

Фирмите, желаещи да присъстват на Учредителното събрание и да станат членове на Българо-словенски бизнес клуб, могат да се обръщат към г-жа Диляна Славова, тел. 987 26 31 (291), факс: 987 32 09, e-mail: interorgs@bcci.bg

Back   HOME 10 април 2006 г.