Кръгла маса на тема “Преодолени ли са бюрокрацията и корупцията в работата на българската администрация?” се проведе в БТПП
Кръгла маса на тема “Преодолени ли са бюрокрацията и корупцията в работата на българската администрация?” се проведе в БТПП

“Преодолени ли са бюрокрацията и корупцията в работата на българската администрация?” беше темата, която членове на Управителния съвет на Палатата, председатели на регионални търговско-промишлени палати и браншови организации дискутираха заедно с министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев на кръгла маса, организирана от БТПП на 6 април 2006 г.

Идеята за подобно обсъждане беше породена от факта, че организираните от БТПП кръгли маси се утвърдиха като оптимална форма за представяне на проблемите на фирмите-членове на Палатата пред компетентните държавни органи.

Кръглата маса беше модерирана от председателя на БТПП Божидар Божинов, който предложи на браншовите организации да представят в Палатата писмени примери за сблъскване с бюрократични пречки, които да бъдат взети предвид при представяне на обобщеното предложение до правителството. Той изтъкна, че е необходимо да има реципрочност при неизпълнения на дадени срокове като санкциите, които се налагат на бизнеса при определени закъснения, важат под някаква форма и за администрацията. Зам.-председателят на БТПП Цветан Симеонов също подкрепи идеята да се осигури санкциониране на администрацията при неспазване на определени норми като например приетия през декември 2004 г. Закон за административното регулиране и изискването за електронно обслужване от администрацията, което все още не се извършва.

Председателят на Българския червен кръст Христо Григоров изтъкна, че непрофесионализмът и бюрокрацията в административната среда ще изчезнат с изграждането на гражданско общество. “Благодатна почва за корупционна среда е липсата на единни генерални планове в България, което води до безобразно застрояване и корупция”, подчерта председателят на Националното сдружение за недвижими имоти Орлин Владиков по време на дискусията. Той призова при обсъждане на различни проектозакони, законодателната власт да се задължи да кани за участие и браншови организации .

Тодор Стайков – зам.-председател на БТПП и на Съвета на браншовите организации, подчерта нуждата от обединение на бизнеса за по-голяма ефективност срещу ликвидацията на нелоялната конкуренция чрез приемане на Закон за браншовите организации.

Владимир Пенков – зам.-председател на БТПП изтъкна нуждата от така необходимото въвеждане на единна информационна система в администрацията, обслужване на едно гише и действително прилагане на принципа за мълчаливо съгласие. В исказването си Иван Моров – член на Управителния съвет, изрази загриженост относно необходимостта от механизъм за намаляване цената на електронния подпис, което да мотивира бизнеса към електронната комуникация. Според него има нужда от адекватна комуникационна стратегия, която да информира обществеността за възможностите на европейските фондове в различните области.

Недостатъчният капацитет на държавните структури при контрола на обществените поръчки в областта на строителството е друг проблем, който изтъкна Цветан Сълев – член на УС на БТПП и управител на “Монтаж строителни конструкции” ООД. Той заяви, че това диктува необходимост за създаване на специализирано звено в тази сфера.

Предложенията от дискусията ще бъдат представени като обща позиция пред министър-председателя на Република България Сергей Станишев и парламентарно представените политически сили.

Позиция на членовете на Управителния съвет на БТПП, регионалните търговско-промишлени палати и членовете на Съвета на браншовите организации

Back   HOME 07 април 2006 г.