Семинар - Разработване на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно загубена работоспособност към Агенцията за хората с увреждания
Семинар - Разработване на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно загубена работоспособност към Агенцията за хората с увреждания

Back   HOME 07 април 2006 г.