Необходимост от бързи и ефективни механизми за разрешаване на споровете иска бизнеса

Мениджъри, юрисконсулти на фирми и търговски представители се запознаха с предимствата и техниките на медиацията в рамките на кръгла маса за ефективното и бързо разрешаване на спорове чрез търговска медиация, организирана от Центъра по медиация към БТПП. Срещата беше организирана в рамките на Дните на медиацията, които се провеждат в София в периода 27 март – 14 април със съорганизатор БТПП.

В рамките на кръглата маса координаторът на Центъра по медиация към БТПП Севдалина Александрова представи резултати от проучване за познаваемостта на метода медиация сред българските фирми. Тя изтъкна, че основният извод изследването е необходимостта от бързи и гъвкави извънсъдебни механизми, които да запазят средствата, репутацията и партньорските отношения на бизнеса.

Светлозара Петкова от Проекта за реформа в търговското право на USAID представи инструментите на медиацията и подчера високото експертно ниво на медиаторите в центровете по медиация у нас, които вече наброяват деветнадесет.

Изследване върху доверието на бизнеса в съдебното производство за разрешаване на търговски спорове представи Анета Славчева от Центъра за икономическо развитие. Според него само 16,7% от предприемачите през втората половина на 2005 г. считат, че вероятността един съдебен спор да бъде решен справедливо от съда е голяма, а 7% от тях смятат, че съдопроизводството по търговски дела е ефективно.

 Инициативата Седмица на медиацията в България беше определена от Европейската комисия като добра практика в частта “информиране на бизнеса за алтернативните способи за разрешаване на спорове” сред всички страни-членки и страни-кандидатки в ЕС. Тя ще бъде представена през юни тази година във Виена в рамките на Конференция по европейската харта за малки и средни предприятия.

 Центърът за медиация при БТПП е създаден въз основа на споразумение между Палатата и Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие (USAID) и до момента обединява 13 обучени медиатори.


Back   HOME 31 март 2006 г.