Открито е посолство на Босна и Херцеговина в България

На 30 март 2006 г. се проведе среща на председателя на Палатата Божидар Божинов с Н.Пр. Хамдия Яхич - първият посланик на Босна и Херцеговина у нас.

На срещата бяха обсъдени двустранните икономически отношения и възможности за тяхното активизиране. Председателят на БТПП подчерта, че търговските палати на двете страни поддържат традиционно добри отношения и работят заедно по линия на Асоциацията на балканските палати. Изразена бе обща позиция за създаване на Смесена междуправителствена комисия.

Беше обсъдено организирането на посещение на представители на търговската палата на Босна и Херцеговина в рамките на организираната от БТПП Конференция за малки и средни предприятия от Югоизточна Европа през май тази година.

 Подписани споразумения между двете държави:

Предстои работа по:

Back   HOME 31 март 2006 г.