БТПП ще организира българо-словенски бизнес форум

На 29 март 2006 г. в БТПП се проведе среща между зам-председателя на Палатата Цветан Симеонов и посланика на Словения Н.Пр. Андрей Геренчер.

На срещата бяха обсъдени възможностите за активизиране на двустранните икономически отношения между двете страни. Н.Пр. Геренчер подчерта, че отраслите, към които проявяват интерес словенски фирми, са туризъм, текстилна промишленост, фармацевтика и медицина.

В подкрепа на разширяване на търговското сътрудничество между България и Словения през май месец Палатата ще организира бизнес форум по повод посещението у нас на бизнес делегация, придружаваща министър-председателя на Словения Янез Янша.

Словения е една от основните държави – поддържници на членството на България в ЕС и беше третата държава, която ратифицира договора за присъединяване на България към ЕС.

Back   HOME 30 март 2006 г.