Кръгла маса с бизнеса на тема “Ефективно и бързо разрешаване на спорове чрез търговска медиация”

На 30 март 2006 г. (четвъртък) от 15:30 ч. в зала А на сградата на Българската търговско-промишлена палата (ул. “Искър” 9) ще се проведе кръгла маса на тема “Ефективно и бързо разрешаване на спорове чрез търговска медиация”. В рамките на срещата ще бъдат представени резултати от проучване за познаваемостта на метода медиация сред българските фирми, реализирано от Центъра по медиация към БТПП.

Кръглата маса се организира в рамките на Дните на медиацията, които се провеждат в София в периода 27 март – 14 април със съорганизатор БТПП.

В рамките на кръглата маса мениджъри, юрисконсулти на фирми и търговски представители ще се запознаят с предимствата и техниките на медиацията. Представител на Проекта за реформа в търговското право на USAID ще представи инструментите на медиацията, а Анета Славчева от Центъра за икономическо развитие ще запознае присъстващите със съдебното производство и извънсъдебните механизми за разрешаване на търговски спорове.

Инициативата Седмица на медиацията беше определена от Европейската комисия като добра практика в частта “информиране на бизнеса за алтернативните способи за разрешаване на спорове” сред всички страни-членки и страни-кандидатки в ЕС. Инициативата ще бъде представена през юни тази година във Виена в рамките на Конференция по европейската харта за малки и средни предприятия.

Центърът за медиация при БТПП е създаден въз основа на споразумение между Палатата и Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие (USAID) и до момента обединява 13 обучени медиатори.

Медиацията е сред приоритетите на Европейския съюз за осигуряване на достъп на гражданите и търговците до икономични и ефективни форми за разрешаване на спорове, което стимулира бизнес отношенията.

Back   HOME 28 март 2006 г.