Българска бизнес делегация на посещение в Дания

28 представители на българския бизнес ще придружават президента на Република България Георги Първанов по време на официалното му посещение в Дания в периода 29-31 март 2006 г.

Бизнесделегацията, организирана от БТПП, ще участва в бизнес-форум в Копенхаген на 29 март, който се организира от Съюза на датските индустриалци. Българските фирми са специализирани в областите машиностроене, химическа и металургична промишленост, строителство, преработка на хартия, автомобилостроене, туристически услуги, производство на медицинско и лабораторно оборудване, вентилационни системи, облекло, опаковки, сладолед, земеделска продукция, софтуер,

В рамките на посещението българските бизнесмени ще се запознаят с датската бизнес култура и добри практики и с приоритетните сектори за икономическо сътрудничество между двете страни.

До момента в търговския регистър на БТПП са регистрирани 35 фирми с датско участие. Палатата поддържа партньорски контакти със Съюза на търговските палати на Дания, Търговско-промишлената палата на Копенхаген и Датския борд за развитие на търговията.

По данни на Министерство на икономиката през 2005 г. стокообменът между България и Дания бележи увеличение с 12,9% спрямо 2004 г., като износът е нараснал с 11,8%, а вносът със 13,3%. В резултат на тези стойности традиционно отрицателното търговско салдо е -57.7 милиона долара. Сред търговските ни партньори от ЕС, Дания заема 16-то място. За периода 1996-2005г. датските инвестиции в България са в размер на 102.6 млн.щ.долара.

Back   HOME 27 март 2006 г.