Българо-китайски бизнес форум в София, 27 март 2006 г.

На 27 март 2006г. (понеделник) от 9:00 ч. в зала “София – 2” на Кемпински Хотел Зографски Българската търговско-промишлена палата организира Българо-китайски бизнес форум. Форумът се организира по повод посещението на бизнес делегация с представители на едни от най-големите китайски компании.

Във форума, в който ще участват 45 български и 13 китайски фирми, се предвидвижда провеждането на над 120 двустранни бизнес срещи.

Форумът ще бъде открит от зам-председателя на БТПП Цветан Симеонов, зам.-министъра на икономиката и енергетиката Лъчезар Борисов и извънредния и пълномощен посланик на КНР у нас Н.Пр. Юй Джънци.

Китайските фирми са от секторите производство на електроенергия, телефони и радио приемници, огнеупорна продукция, текстилни изделия, оптични комуникационни системи, оборудване за енергетиката. Във форума ще вземе участие най-големият китайски производител и доставчик на безжично телекомуникационно оборудване ZTE CORPORATION, която през 2004 г. регистрира продажби за 4,111 млн. долара.

БТПП има подписани 3 споразумения за сътрудничество с Китайската търговска палата, Търговската палата на Шанхай и Търговската палата на Гуанхи. До момента в търговския регистър на Палатата са регистрирани общо 276 фирми с китайско участие, от които 249 еднолични дружества със 100% китайско участие, 20 смесени българо-китайски дружества и 7 търговски представителства.

Китайската народна република е основен търговско-икономически партньор на България от азиатските страни. С подписването на 1.10.1990 г. на Търговска спогодба между двете страни е поставено ново начало в двустранните търговски отношения. През 2004 г. стокообменът достига 504,1 млн. щ.д. Износът възлиза на 36,2 млн. щ.д., като намалява с 40 % спрямо предходната година. Вносът възлиза на 467,9 млн.щ.д. и се увеличава с близо 70 %. Приоритетни области на търговско сътрудничество между двете страни са машиностроенето и хранително-вкусовата промишленост. В ход са преговори за изграждане на смесени предприятия в Китай за лозарство и винопроизводство, монтаж и прозводство на електро и мотокари.

Back   HOME 24 март 2006 г.